HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Tàu Mai Linh Express cung cấp đang dạng hình thức thanh toán qua cổng ngân hàng Onepay. Quý khách có thể chọn hình thức thanh toán thẻ nội đia, thanh toán thẻ visa/jcb/mastercard